VerzekeringenVerzekerd via VCN

Wij werken samen met uw adviseur en nemen administratieve werkzaamheden uit handen.
Daarom incasseren wij premies namens uw adviseur en versturen wij brieven.

Heeft u vragen over uw financiële producten of wilt u graag persoonlijk advies? Neem dan contact op met uw financieel adviseur.


Verzekeringskaarten

Bent u benieuwd naar de dekking van een verzekering? Op de Verzekeringskaart vindt u in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct. Het gaat daarbij niet alleen om wat er vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en eventueel andere relevante informatie. De Verzekeringskaart is een eenvoudige en visuele weergave van de polisvoorwaarden. Bekijk alle verzekeringskaarten hier.


Internationaal verzekeringsbewijs (Groene kaart)

In de meeste Europese landen is de digitale versie van de groene kaart toegestaan. Er zijn uitzonderingen zoals Albanië, Bosnië Herzegovina, Iran, Israël, Marokko, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Servië, Tunesië, Turkije en Wit Rusland. Als u met uw motorrijtuig naar één van deze landen reist, neem dan contact op met uw adviseur voor het opvragen van het verzekeringsbewijs.

Landenoverzicht groene kaart

Geen dekking
Let op! Is het land van bestemming op het verzekeringsdocument doorgekruist, dan is er ook geen dekking als uw verzekeringsbewijs is afgedrukt op groen papier.


Doelgroepomschrijvingen

Wilt u eenvoudig checken of een product geschikt is voor u? Raadpleeg dan de Doelgroepomschrijving Particuliere Verzekeringen en de Doelgroepomschrijving Zakelijke Verzekeringen


Vragen en antwoorden bij een schade afhandeling

Heeft u een schade en wilt u weten hoe VCN deze in behandeling neemt? Dan kunt u hier de antwoorden lezen op de meest gestelde vragen over schade afhandeling.


Gevolgen bij het niet tijdig betalen van uw verzekeringspremie

Als u een betalingsachterstand heeft, sturen wij u een betalingsherinnering om te voorkomen dat de verzekeraar de dekking opschort of zelfs uw polis beëindigt. Betaal deze dan zo snel mogelijk om ervoor te zorgen dat u verzekerd blijft in geval van schades. Blijft betaling onverhoopt uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs de polis beëindigen. Dit heeft gevolgen voor (lopende) schades. 


De Nederlandse vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA)

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA), is dé brancheorganisatie voor gevolmachtigde assurantiebedrijven. In het document kunt u meer lezen over wat uw financieel dienstverlener als gevolmachtigd agent voor u kan betekenen.


Klachtenregeling

VCN streeft ernaar om samen met de adviseur de belangen van relaties te behartigen. Wanneer u vindt dat dat niet het geval is, vernemen wij dat graag. In de klachtenregeling van VCN leest u hierover meer.


Reactietermijnen

VCN heeft als doel om binnen een specifieke tijdsperiode te antwoorden op uw vraag. Dit document bevat gedetailleerde informatie over onze reactietermijnen en wat u kunt verwachten.