BeursBeursverzekeringen

Wil je complexe of financieel omvangrijke risico’s afdekken voor jouw klanten en kunnen deze niet in volmacht of provinciaal gesloten worden? Of wil je lopende beursverzekeringen van jouw klanten eens benchmarken? VCN Beurs helpt zakelijke assurantieadviseurs om grootzakelijke risico’s adequaat te verzekeren.

VCN Beurs bestaat uit een team van ervaren sluiters en mid-officemedewerkers die samen meer dan 450 verzekeringsintermediairs in heel Nederland ondersteunen. Als lid van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) helpen we hen om grootzakelijke risico’s in co-assurantie op de beurs te verzekeren. VCN Beurs is onderdeel van VCN verzekeringen en werkt nauw samen met de verzekeringsafdelingen die provinciale polissen en volmachtpolissen afgeven. Hierdoor kunnen we snel tot goede oplossingen komen als verzekeraars de risico’s van jouw klanten herbeoordelen. 


Waarom kiezen intermediairs voor VCN Beurs?

Breed aanbod

VCN Beurs werkt samen met de meeste Nederlandse beursverzekeraars en coverholders van buitenlandse verzekeraars. Ook bieden we via managing agents toegang tot Lloyd's. Zo komen we tot de beste beurspolis voor jouw klanten.

Snelle afhandeling

Je schakelt rechtstreeks met de sluiters, senior sluiters en midofficemedewerkers van VCN Beurs. Daardoor kunnen we beurspolissen vaak al binnen enkele weken afgeven. Zo heb je sneller zekerheid voor jouw klanten én inkomsten voor jouw kantoor.

Kennisondersteuning

Voor een klantgesprek even sparren met een sluiter? Of een kennissessie over beurspolissen op jouw kantoor? VCN Beurs deelt graag kennis met intermediairs. Ook als er op jouw kantoor slechts af en toe een beurspolis voorbij komt.

Onze samenwerkingen


Hoe werkt verzekeren via de beurs?

Soms zijn risico’s zo groot en/of complex dat deze niet in volmacht/provinciaal gesloten kunnen worden of dat verzekeraars ze niet alleen willen dragen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de brandverzekering van winkelcentra, de transportverzekering van internationaal opererende handelsbedrijven of de aansprakelijkheidsverzekering van voedselproducenten. De oplossing? De verzekering wordt via de beurs gesloten in co-assurantie en meerderde verzekeraars delen samen het risico. Een beursverzekering is alleen af te sluiten via een erkende assurantiemakelaar, ook wel placing broker. VCN Beurs is zo’n bemiddelaar. Op basis van een risicoafweging stelt VCN Beurs een beurspolis op maat samen voor jouw klant waarbij wordt gekeken naar de premie, eigen risico's voorwaarden en clausules. Vervolgens zoeken we op basis van deze uitgangspunten dekking bij meerdere (inter)nationale verzekeraars. VCN Beurs verzorgt voor jou ook de financiële en administratieve afhandeling van de beurspolis.


Contact over grootzakelijke risico's 

Wil je meer weten over onze toegevoegde waarde van VCN Beurs als partner voor zakelijke assurantieadviseurs? Of wil je als verzekeraars de samenwerkingsmogelijkheden met VCN Beurs verkennen? Neem dan contact op met: