Beloningsbeleid - VCN verzekeringen

Als financieel bedrijf dienen wij consumenten, cliënten en deelnemers zorgvuldig te behandelen. Het beloningsbeleid moet waarborgen dat interne beloningen niet leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten. Om die reden ontvangen de meeste medewerkers van VCN een vast inkomen. Dit inkomen is onafhankelijk van het bereiken van bepaalde doelen en prestaties.

Variabele beloning

Het is mogelijk dat een medewerker recht heeft op een variabele uitkering, bonus. De afspraken hierover zijn schriftelijk vastgelegd. De hoogte bedraagt nooit meer dan 20% van het vaste jaarinkomen. Naast financiële criteria, bestaat de bonusregeling voor minimaal 50% uit niet-financiële criteria zoals bijvoorbeeld klanttevredenheid, leiderschap, managementvaardigheden of motivatie van de medewerker.

Deze publicatie is bedoeld om te voldoen aan de regels zoals gesteld in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen inzake verantwoord beloningsbeleid.