Exacte nominale provisietransparantie is onuitvoerbaar voor adviseurs

7 november 2022

''Als VCN maken we ons zorgen over de uitvoerbaarheid van de veranderende regels omtrent provisietranspirantie. Gaat de aandacht dadelijk meer naar het exacte bedrag dat een adviseur voor zijn advies krijgt of blijft een passend, persoonlijk advies voor een klant het belangrijkst? En welke bedragen laten direct writers en vergelijkingssites zien? Op voorhand is dit moeilijk in te schatten''. Stel Stefan Bell.

De minister van Financiën wil dat (financieel) adviseurs transparanter zijn over hun beloning. De afgelopen maanden is daar al veel over te doen geweest in de media en alle partijen hebben hun inzichten gedeeld.
Woensdag 8 december wordt het voorstel over de nieuwe transparantieregels besproken in de Tweede Kamer. Wat houdt dit voorstel ook alweer in? De minister stelt voor dat consumenten ná het advies en net vóór de aanschaf van de geadviseerde verzekering geïnformeerd worden over het exacte nominale provisiebedrag dat de adviseur ontvangt.

Misverstanden over exacte nominale provisietransparantie

Er bestaan nogal wat misverstanden over exacte nominale provisietransparantie. Het beeld is, dat het een oplossing is voor alle kwalen, zonder noemenswaardige kosten. Adfiz heeft de tien meest voorkomende fabels over exacte nominale provisietransparantie op een rij gezet. Klik hier voor het overzicht.

Opinie van VCN

“Als VCN maken we ons zorgen over de uitvoerbaarheid van deze verandering. Gaat de aandacht dadelijk meer naar het exacte bedrag dat een adviseur voor zijn advies krijgt of blijft een passend, persoonlijk advies voor een klant het belangrijkst? En welke bedragen laten direct writers en de vergelijkingssites zien? Op voorhand is dit moeilijk in te schatten”, stelt Stefan Bell. “Verder verwacht ik dat het solidariteitsbeginsel nog verder wordt losgelaten, doordat er in de markt bij advies meer betaald gaat worden bij lagere verzekeringspremies.”
VCN vindt transparantie in de keten erg belangrijk, zodat het vertrouwen in adviseurs onverminderd hoog blijft. VCN gelooft in persoonlijk advies, waar veel klanten het beste terecht kunnen bij het intermediair. De voorgestelde werkwijze van Minister Hoekstra draagt hier niet aan bij.

Impact voor de adviseur

Eerder al hebben wij in een gesprek met een adviseur de impact van actieve provisietransparantie voor schadeverzekeringen op de consument, de adviseur en de branche zelf besproken. Hierin verwoordt Paul Schilders, Businesspartner Particulier het op de volgende manier: “Vanuit VCN voeren we een lobby bij zowel brancheorganisatie Adfiz als bij verzekeraars. In deze gesprekken komen we op voor de mening van onze klanten en de adviseurs. We zien een enorme complexiteit op jullie afkomen doordat is gekozen voor nominale prijs per product. Klik hier voor het hele bericht dat eind september is gepubliceerd op am web.

Benieuwd naar het vervolg

Samen met al onze relaties in de keten zijn we nieuwsgierig naar de volgende stappen die in Den Haag zullen worden gezet. We houden je op de hoogte.

Benieuwd wat VCN voor jouw kantoor kan betekenen?

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in 
om te kijken wat de mogelijkheden zijn.