'Verzekerd Ondernemen'

Binnen VCN Zakelijk hebben we een nieuwe propositie. Met de Verzekerd Ondernemen propositie hebben we producten ontwikkeld met een complete dekking. Gemak voor het MKB; dat is waar het in de kern in deze nieuwe propositie om gaat.

In deze video geven we meer uitleg over de Verzekerd Ondernemen propositie en producten. Hierdoor kunnen jouw klanten verzekerd Ondernemen. 


Verzekerd Ondernemen producten

Deze producten bestaan uit gebouw, inventaris/goederen, bedrijfsschade/extra kosten, milieuschade, elektronica, geld en aansprakelijkheid verzekeringen. Hierdoor kun jij de meest complete producten met gemak aanbieden. Uiteraard kunnen overige producten, zoals motorrijtuigen, rechtsbijstand of werknemersschadeverzekering eenvoudig aan het pakket worden toegevoegd. Wil jij meer weten over wat de Verzekerd Ondernemen producten precies inhouden? Bekijk hieronder alle producten.


Gebouwen

Een gebouw of pand verzekerd voor schade door brand, storm of inbraak.Inventaris/Goederen

Ruim verzekerd voor schade aan inventaris/goederen bij brand, storm of inbraak.


Bedrijfsschade

Verzekerd voor bedrijfsstilstand als gevolg van schade door brand, storm of inbraak.
Milieuschade

Verzekerd voor milieuschade van (bodem- of water-) verontreiniging door brand of storm.


Elektronica

Elektronische apparatuur zoals computers verzekerd voor schade bij brand, storm of inbraak. 


Geld

Biedt dekking bij geld verlies, diefstal van geld of vals geld. 


Aansprakelijkheid bedrijven (AVB)

Uitstekend verzekerd bij materiële- of letselschade veroorzaakt aan derden.


Veel gestelde vragen 

Is deze propositie ook voor een Agro klant geschikt?
Nee, deze propositie is niet voor Agro geschikt. Maar juist voor de relaties die je in de winkelstraat tegenkomt.

Hoe lang respijt?
De respijt termijn gaat in overleg tussen het intermediair en de specialisten van VCN/Verzekeraar. Samen kijken we naar de beste oplossing hierin. Als intermediair krijg je informatie van de relatie. Wat is realistisch en haalbaar. Daar gaan we met elkaar over in gesprek. 

Zijn de opruimingskosten zonnepanelen ook gedekt op milieuschade?
Ja, dat is gedekt.

Strekt de garantie zich uit boven de verzekerde som?
De garantie zonder de variant waar de waardebepaling van toepassing is, gaat tot boven de verzekerde som.

Is er waardebepaling en garantie voor opstal? Of ook inventaris/goederen?
Deze geldt ook voor de inventaris/goederen.

Is het maximum per pakket, of per pand?
Per pand.

Is de brand dekking op basis van alle van buiten komende onheilen? Zengen, schroeien, smelten en broeien?
De dekking is op basis van uitgebreid.

Hoe is de schadeafhandeling? Zijn daar productieafspraken over met de risicodrager?
De schadeafhandeling vindt plaats door de schadebehandelaars van VCN. Komt het schadebedrag boven een x bedrag, dan wordt de schadebehandeling door de verzekeraar overgenomen. Ook dit wordt wekelijks gemonitord tijdens de overleggen die wij met verzekeraars hebben.

VVE: Hoe om te gaan met (veel) hogere verzekerde bedragen 30 + miljoen?
Deze risico’s mogen worden voorgelegd aan ons team VCN Beurs. Je kunt het risico inschieten via beurs@vcn.nl.

 Is glas ook inclusief balkonglas dat niet licht doorlatend is?
Ja, dat is meeverzekerd.

 Is VVE met klein deel studenten mogelijk?
Afhankelijk van het percentage van het totale complex. Dit is dan op voorleg basis.

Wat als het verzekerd bedrag boven € 10.000.000,-  uitkomt door indexatie?
Dan is dat meeverzekerd. Daar is door de risicodragers rekening mee gehouden.

Is de waardebepaling bij VVE gratis?
Deze is op kosten van de verzekeraars. Als wij een waardebepaling uitzetten, gaan wij er ook vanuit dat de verzekeringnemer daar gebruik van maakt. Als de verzekeringnemer de waardebepaling niet doorgevoerd wil hebben, dan kunnen de kosten van de uitgevoerde waardebepaling voor rekening van verzekeringnemer worden gebracht.

Verhuur onroerend goed aan arbeidsmigranten?
In volmacht hebben wij hier geen mogelijkheden voor. Bij Provinciaal zijn daar wel mogelijkheden in. Denk daarbij aan Driessen Assuradeuren en/of APC Holland.

Als de klant in een bedrijfsverzamelgebouwen zit, is dat dan een probleem?
Dit is afhankelijk van welke producten de verzekeringnemer wenst. Voor gebouwen zijn daar andere richtlijnen voor, dan bijvoorbeeld voor de inventaris/goederen. Daar zullen we dan samen over in gesprek gaan.

Wat zijn de VVE preventie-eisen?
Voor appartementen en kantoren gelden geen preventiemaatregelen. Voor de commerciële ruimtes gelden wel maatregelen. Daar worden de volgende clausules opgenomen:

o Brandgevaarlijke werkzaamheden
o Blusmiddelen
o Buitenopslag
o Elektrische installaties
o Alarmclausule
o Clausule zonnepanelen (indien er zonnepanelen aanwezig zijn)

Is lekslag glas verzekerd?
Dit is mee te verzekeren op de glasdekking tegen een meer-premie van 0,02‰ over de herbouwwaarde.

Blijft de aanvraag voor een offerte via het 'op maat formulier' of wordt het op termijn online beschikbaar?
Deze komt op termijn online beschikbaar. Als VCN zijn we hier achter de schermen reeds mee bezig.

Is er ook een digitaal formulier beschikbaar?
Deze komt op termijn online beschikbaar. Als VCN zijn we hier achter de schermen reeds mee bezig. 

Benieuwd hoe we jou als partner kunnen ondersteunen?

Laat je persoonlijk adviseren door één van onze medewerkers en neem vrijblijvend contact met ons op.