Goed voor Elkaar - Particuliere aansprakelijkheidsverzekering 

Met de Goed voor Elkaar Particuliere aansprakelijkheidsverzekering is jouw klant uitstekend verzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar. Als je schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten namelijk hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje!Aansprakelijkheid

Met onze Goed voor Elkaar Particuliere aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade die je veroorzaakt aan anderen. Het verzekerd bedrag hiervoor is € 5.000.000,-. Hierdoor ben je in de hele wereld ruim verzekerd voor nu en later.

 

De verzekering geldt ook voor:

De aansprakelijkheidsdekking verzekert schade die zijn veroorzaakt door (mede)verzekerden aan andere personen of spullen van anderen en huisdieren. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan een eigen woning Nederland, een tweede woning in Nederland die wordt verhuurd, een tweede woning in Europa/vakantiewoning, een gehuurde woning in Nederland tot maximaal € 175.000,- en een gehuurde vakantiewoning en/of bijbehorende inboedel. 

Deze complete verzekering verzekert jouw klant voor bepaalde motorrijtuigen (bijv. E-bikes tot 25 km/uur, golfkarretjes), vaartuigen (incl. modelboten) of luchtvaartuigen (incl. drones tot max. 25 kg) en voor schade tijdens een studie, vakantiebaan, stage of vrijwilligerswerk. Wanneer kinderen studeren, stage lopen, vakantiewerk of een bijbaan hebben in de Verenigde Staten van Amerika of Canada valt dit niet onder deze verzekering.

Extra kosten naast schade
Naast schade is er ook een vergoeding voor de volgende extra kosten:
●  Borg bij schade in het buitenland (maximaal 19% van de verzekerde som)
  Rechtszaak tegen verzekerden
  Wettelijke rente
●  Kosten om schade te voorkomen of te beperken (bereddingskosten)

Kinderen
Kinderen die bij jouw klant inwonen, daaronder verstaan wij ook pleeg-, en stiefkinderen zijn verzekerd bij het toepassen van een gezinssamenstelling met kinderen binnen de verzekering. Ook als de kinderen (deels) op een ander adres wonen zijn ze meeverzekerd of uit huis wonen voor studie. 

Huispersoneel en loges
Het huispersoneel van jouw klant is meeverzekerd binnen onze verzekering. Dit geldt ook voor loges zonder een eigen verzekering. Goed om te weten

Vriendendienst standaard meeverzekerd

Schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst tot maximaal € 25.000,- is ook aanvullend standaard meeverzekerd.

Schade door opzicht standaard meeverzekerd

Zorg voor spullen van een ander is standaard meeverzekerd. Schade door opzicht wordt vergoed tot € 25.000,- per gebeurtenis.

Huisdieren en vee standaard meeverzekerd

Schade door huisdieren en vee is standaard meeverzekerd als er niet meer dan vijf dieren hobbymatig worden gehouden.

Wat is niet meeverzekerd?


Uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden (bijvoorbeeld fraude, opzet, strafbare feiten)

Schade door seksuele gedragingen

Schade door wapens of tijdens de jacht

Schade door asbest