Goed voor Elkaar - Gezinsongevallenverzekering

De Goed voor Elkaar Gezinsongevallenverzekering biedt dekking als je na een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Met onze ongevallenverzekering krijgt jouw klant een vast bedrag uitgekeerd voor een bepaalde gebeurtenis. De hoogte van het bedrag dat uitgekeerd wordt na een ongeval is afhankelijk van het soort letsel dat opgelopen wordt.  


Gezinsongevallen

Jouw klant kan zelf bepalen voor welk bedrag die zich wil verzekeren. Zo kan er gekozen worden voor een dekking met een maximale vergoeding van 
€ 30.000,- of € 50.000,- bij blijvende invaliditeit. Hoe ernstiger de invaliditeit des te hoger de uitkering. Door de dekking verhoogde uitkering (cumulatieve dekking) van 300% wordt de uitkering namelijk verhoogd naar mate het percentage van invaliditeit hoger is.

De maximale vergoeding voor het geval dat jouw klant of één van de familieleden ter overlijden komt is € 5.000,-. 

In onderstaande tabel zijn de maximale vergoedingen weergegeven.

Rubriek                                                       Combinatie 1       Combinatie 2
Rubriek A- Overlijden                             € 5.000,-            € 5.000,- 
Rubriek B - Blijvende invaliditeit            € 30.000,-          € 50.000,- 
Cumulatieve dekking                              300%                  300%

De verzekering geldt ook voor:

Kinderen 
Kinderen die bij jouw klant inwonen, daaronder verstaan wij ook pleeg-, en stiefkinderen zijn verzekerd bij het toepassen van een gezinsdekking. Ook als de kinderen (deels) op een ander adres wonen zijn ze meeverzekerd op de polis. Indien de kinderen studeren en niet thuis wonen, zijn ze meeverzekerd tot de leeftijd van 28 jaar.

Keuzedekking Auto-inzittenden
Met de dekking auto-inzittenden of motor opzittende kan jouw klant de inzittenden verzekeren van de personenauto of bestelauto, waarvan een verzekerde eigenaar of houder is.

Keuzedekking Motor-opzittende
Met de dekking motor-opzittende is jouw klant verzekerd als opzittende van een motorrijwiel waarvan een verzekerde eigenaar of houder is.Goed om te weten


Cumulatieve dekking tot 300%

Indien het percentage van invaliditeit 100% is zal de uitkering verhoogd worden met 300%. Een gekozen maximale vergoeding van € 30.000,- zal verhoogd worden naar € 90.000,-.Eindleeftijd 75 jaar


Jouw klant, een partner en inwonende kinderen zijn verzekerd tot een eindleeftijd van 75 jaar.


Repatriëring na overlijden

Overlijdt een verzekerde door een ongeval in het buitenland? Dan vergoeden wij boven het verzekerde bedrag de kosten van repatriëring van het stoffelijk overschot. Wij vergoeden tot maximaal
€ 1.250,- per gebeurtenis.

Wat is niet meeverzekerd?

Als een verzekerde onder invloed is van alcohol of drugs

Ongevallen door opzet of met goedvinden van verzekerde of een begunstigde

Ongevallen door roekeloos gedrag

Een ongeval veroorzaakt door het uitoefenen van een gelimiteerde lijst met beroepen
    conform voorwaarden

Ongevallen door vechtpartijen, anders dan rechtmatige zelfverdediging. Deze beperking geldt niet voor kinderen jonger dan 18 jaar

Ongevallen tijdens het plegen van een misdrijf of een poging daartoe

Ongevallen door deelname aan of oefenen voor een snelheidswedstrijd met motorrijtuigen, vaartuigen
   en rally's

Keuzedekking 

Met deze verzekering heeft jouw klant de meest voorkomende risico’s afdekt. Afgestemd op persoonlijke bezittingen en voorkeuren kan er gekozen worden voor een aanvullende verzekering met onze keuzedekkingen.

  Auto- inzittenden

  Motor- opzittende