• 21-08-2018

Op mijn vraag waarom gekozen is voor een bepaalde werkwijze, antwoordde een ondernemer met: “Zo hebben we dat altijd al gedaan en dat werkt prima.” Er ontspon zich een leuk gesprek, waarbij we samen ontdekten dat het eigenlijk best lekker is om niet te hoeven veranderen. Je weet wat je hebt, om het zo maar te zeggen.

Toch verandert de (financiële) wereld om ons heen continue. Dat is op zich geen nieuws. Misschien is het wel nieuw(s), dat je binnen dat veranderingsproces zelf een keuze hebt. De keuzes die je als mens maakt, zijn vaak gebaseerd op bestaande en bekende omstandigheden. Je referentiekader stuurt je als het ware een bepaalde richting in.

Overnames, acceptatie-  en provisiebeleid hebben hoe dan ook invloed op ons. Mijn gesprekspartner maakt onder andere op basis van bekende structuren en verdienmodellen zijn keuzes. Hij verandert zelf niet echt, maar accepteert de veranderingen om zich heen. Hij heeft het immers altijd al zo gedaan… Ook dat is een keuze.

Het besef dat je wel degelijk zelf invloed hebt op jouw toekomst, maakt je direct verantwoordelijk.

Het besef dat je wel degelijk zelf invloed hebt op jouw toekomst, maakt je direct verantwoordelijk. Ik begrijp vanuit eigen ervaring heel goed dat mijn bestaande referentiekader en context het zicht op de juiste keuzes vertroebelt. Ik heb het geluk dat ik mensen om me heen heb, die mij helpen anders naar mijn leven, naar mijn maatschappelijke positie en naar mijn eigen ambities te kijken. Dit zijn mensen die oprecht interesse in mij hebben, die het beste met mij voor hebben en die ik vanuit die ervaring vertrouw. Door de relatie en de verbinding die ik met hen heb, bieden zij mij helder zicht op het maken van de juiste keuzes.

Het gesprek met de ondernemer heeft uiteindelijk geleid tot een duurzame relatie. Naast het feit dat hij meer rendement maakt, gaf hij aan een veel leuker leven te hebben. Hij doet dingen waar hij blij van wordt, waar hij energie van krijgt.  Samen bepalen hoe we van A naar B gaan. Elkaar succesvol helpen bij het maken van de juiste keuzes;  Dat maakt mijn werk zo leuk.